Aanbod partners

Kernpartners CJG Edam-Volendam

Het CJG werkt nauw samen met organisaties die te maken hebben met kinderen en ouders. Deze samenwerking zorgt ervoor dat kinderen, jongeren en ouders zo snel en efficiënt mogelijk geholpen kunnen worden. 

Hieronder vindt u een overzicht van alle kernpartners.
___________________________________________

GGD Zaanstreek-Waterland

Binnen het CJG is de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gevestigd. De JGZ is preventieve gezondheidszorg die aan alle kinderen van nul tot negentien jaar in Nederland wordt aangeboden. Het doel van de JGZ is het bevorderen, beschermen en bewaken van de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. De JGZ geeft informatie en advies aan ouders en kinderen over een gezonde ontwikkeling. 

GGD logo

 

 


Kijk voor meer informatie op: www.ggdzw.nl

___________________________________________________________

Mee Amstel en Zaan 

Gewoon meedoen, ook als je een beperking hebt of chronisch ziek bent. Soms heeft iemand daar ondersteuning bij nodig. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning op maat. Samen kijkt MEE met de cliënt naar wat hij of zij nodig heeft, zodat de cliënt weer zelf verder kan. MEE kan naast vragen over  opvoeding, onderwijs, toekomst en vrije tijd ook informatie en advies geven over wonen en samenleven, vriendschap en relatie, leren en werken, regelgeving en geldzaken. 

MEE logo

 


De hulpverlening van MEE is gratis en er is geen indicatie of een verwijzing nodig. Kijk voor meer informatie op: www.meeaz.nl.

___________________________________________________________

SMD Zaandam Waterland

De SMD is er voor iedereen die op een bepaald moment in zijn leven extra ondersteuning kan gebruiken. Ook voor ouders met kinderen heeft de SMD een ondersteuningsaanbod. De schoolmaatschappelijk werkers werken samen met scholen om de situatie van kinderen waar dit nodig is, te verbeteren. De SMD biedt verder ondersteuning op de volgende terreinen: gezinsbegeleiding, omgangsbemiddeling tussen gescheiden ouders, hulp bij (verwerken van) echtscheiding (cursus kind en scheiding), begeleiden bij opvoedingsproblemen, informatie en advies over relevante wet- en regelgeving. 

SDM logo

 

 


De hulpverlening van de SMD is gratis en er is geen verwijzing nodig. Kijk voor meer informatie op: www.smdzw.nl.

___________________________________________________________

Hulp nodig of vragen?