Voor en vroegschoolse educatie

Jonge kinderen leren veel en snel. De woordenschat van jonge kinderen groeit in een zeer hoog tempo. Kinderen tussen de 4 en 22 maanden leren per dag gemiddeld drie nieuwe woorden. Het is goed om, voordat je kind naar school gaat, al te werken aan het vergroten van de kansen van je kind.

De Bloeigroep

De Bloeigroepen zijn leuke leerzame groepen. Kinderen worden op een speelse manier gestimuleerd in hun ontwikkeling. In de Bloeigroep wordt individueel of in kleine groepjes speciaal aandacht gegeven aan de taalontwikkeling van uw kind. Daardoor wordt hun taalkennis beter. Dit is belangrijk voor een goede start op de basisschool. De Bloeigroepen worden geleid door niet één maar twee gediplomeerde leidsters. Vier dagdelen per week zorgen zij voor de professionele begeleiding van uw kind.

Op de Bloeigroepen in Edam-Volendam wordt gewerkt met het programma ‘Piramide’. Het is een leuke methode die gericht is op de totale ontwikkeling van jonge kinderen. De methode geeft kinderen spelenderwijs een stevige basis.

Welke kinderen komen in aanmerking voor de Bloeigroep?

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt gekeken of uw kind naar de Bloeigroep kan. Voorwaarden om geplaatst te kunnen worden zijn o.a. achterstand in de taalontwikkeling van het kind, het opleidingsniveau van de ouders en/of de taal die thuis wordt gesproken.

Kom eens langs!

Peuterspeelzalen De Hummelhoek in Edam en De Ark in Volendam hebben een Bloeigroep. Ouders zijn altijd welkom om eens te komen kijken hoe het bij ons in z’n werk gaat en om eens een paar uurtjes mee te draaien. Regelmatig is er ‘s morgens en ’s middags gelegenheid voor de ouders om een kopje koffie of thee met ons mee te drinken en mee te praten. U bent van harte welkom. Aarzel niet maar stap gewoon eens binnen.

 • Peuterspeelzaal De Hummelhoek                                      
  Burg Versteeghsingel 5b
  1135 VT Edam
  Tel. 0299-371516
  www.cbwedamvolendam.nl 
 • Peuterspeelzaal De Ark
  Val van Urk 7
  1132 B Volendam
  Tel. 0299-650250
  www.cbwedamvolendam.nl

Voor verdere informatie over de Bloeigroepen kunt u de folder en de brochure hieronder downloaden.
1. Folder Bloeigroep (PDF)
2. Brochure peuterspeelzalen (PDF)

Hulp nodig of vragen?